Werkconferenties

Uitnodiging: Voordracht Peter Selg 2018
Christus-zon’
De geestelijke signatuur van het werk van
Ita Wegman en Elisabeth Vreede

Rudolf Steiner Zorg – Raphaëlhuis – Grote zaal
Nieuwe Parklaan 58 – 2597 LD Den Haag
Vrijdagavond, 30 november om 20.00 uur (inloop 19.30)

Ita Wegman (1876-1943) en Elisabeth Vreede (1871-1943) werkten aan de zijde van Rudolf Steiner, leiding gevend in de Antroposofische Vereniging.
Niettemin hadden zij na zijn dood (1925) een zwaar lot in Dornach.
Beiden waren nauw verbonden met Willem Zeylmans van Emmichoven, met zijn internationale activiteiten en met zijn kliniek in Den Haag, waar zij aanwezig waren bij de grondsteenlegging (1927).

Aansluitend aan de rehabilitatie van beide vrouwen in de Antroposofische Vereniging, belicht Peter Selg tijdens zijn voordracht op deze avond hun sociaalspirituele en therapeutische werkimpulsen.

Kosten: 20 euro

S.v.p. vooraf aanmelden bij Els van Beek via: info@nvap.nl

Ita Wegman Instituut
Raphaëlstichting
NVAP