Opleiding

De NVAP is een beroepsvereniging die de Antroposofische Psychotherapie in brede zin wil bevorderen. Leden van de NVAP zijn psychologen en orthopedagogen, kindertherapeuten en maatschappelijk werkers met een vervolgopleiding en psychiaters. De NVAP verzorgt een 2 ½ jarige Post- Academische Opleiding Antroposofische Diagnostiek, Gespreks- en Psychotherapie. Sinds 1986 heeft zij deelnemers aan acht opleidingen geschoold. Op dit moment is de Negende Opleiding in haar laatste studiejaar aangekomen. Een tiende NVAP opleiding wordt voorbereid en zal tussen september 2018 en januari 2019 bij voldoende deelnemers van start gaan.
Vanaf de negende NVAP opleiding wordt het eerste jaar interdisciplinair aangeboden vanuit de Basismodule van de Academie Antroposofische Gezondheidszorg, gezamenlijk met artsen, psycho sociale hulpverleners, fysiotherapeuten, verpleegkundigen en diëtisten. Gedurende dit Basismodule jaar worden er lessen verzorgd door docenten van alle disciplines, ook van de NVAP, worden er beroepsspecifieke uren gegeven door docenten van de NVAP en is er een mentorschap vanuit het eigen vakgebied.
Het vervolg op deze Basismodule wordt door de NVAP in eigen kring verzorgd en wil een verdieping van het antroposofisch mensbeeld geven betreffende lichaam, ziel en geest van de gezonde mens , de psychopathologie, de therapieën en de eigen scholingsweg. De huidige negende NVAP Opleiding werd gedurende 2 jaren op 10 donderdagen per jaar aangeboden. Daarnaast volgde de student nog 6 themadagen aan de Academie AG ter vrije keuze. Van deze 6 themadagen werden kleine werkstukken gemaakt. Einde 2018 sluiten de studenten deze opleiding af met een eindwerkstuk.
Bij voldoende deelnemers starten we tussen sept. 2018 en jan 2019 een nieuwe vervolgopleiding. Gezien onze ervaringen met vorige opleidingen gaat onze voorkeur uit naar een ritme van 2 dagen (donderdag en vrijdag), per maand.
Zowel de Basismodule als de NVAP Vervolg Opleiding werden op Kraaybeekerhof in Driebergen gehouden. De kosten voor de negende NVAP Vervolg Opleiding bedroegen € 4000 die in 4 delen van € 1000 konden worden betaald. Deze kosten stonden los van de kosten voor de Basismodule die door de Academie AG worden vastgesteld.

Informatiedagen
De Academie Antroposofische Gezondheidszorg geeft op zaterdag 17 maart 2018 een open dag van 10 uur tot 13.00 uur voor geïnteresseerden in de nieuwe Basismodule die in september 2018 van start zal gaan. Zie voor het programma www.academieag.nl
De NVAP geeft op zaterdagmorgen 19 mei 2018 ( 10-12 uur) en op dinsdagavond 22 mei 2018 ( 19.30 -21.30 uur)een informatiebijeenkomst over haar nieuwe tiende NVAP opleiding.
Voor deelname en informatie kan contact worden opgenomen met Marjanke de Jong, opleidingscoördinator van de NVAP en tevens lid van de Onderwijscommissie van de Basismodule. Per mail: mm.dejong@planet.nl en telefonisch : 06-15179825.