De NVAP heeft leden en daar­naast een reg­is­ter met gecer­ti­ficeerde leden.
Lid van de NVAP kun­nen wor­den diege­nen, die

  • een reg­uliere oplei­d­ing gevolgd hebben aan een uni­ver­siteit bin­nen de staat der Ned­er­lan­den in het doc­tor­aalex­a­men psy­cholo­gie, ped­a­gogie, geneeskunde, of een ander­szins gelijk­waardige gedragsweten­schap die van toepass­ing is;
  • een hogeschool als maatschap­pelijk werk­ende, gevolgd door een voort­gezette oplei­d­ing gezinsther­a­pie of een ander­szins vergelijk­bare voort­gezette oplei­d­ing;
  • een buiten­landse uni­ver­siteit met een geau­toriseerd, aan­toon­baar gelijk­waardig diploma;

OF

  • diegenen, die niet geheel vol­doen aan de hier­boven genoemde cri­te­ria, maar die de NVAP opleiding met goed resul­taat hebben afgerond en daarnaast aantoonbaar over voldoende kennis van de psychopathologie, psychodiagnostische en psychotherapeutische vaardigheden beschikken. Dit ter beo­ordel­ing van het bestuur;
  • De con­tribu­tie voor het lid­maatschap wordt jaar­lijks in de algemene leden­ver­gader­ing vastgesteld.

 

Voor aanmeldingen kunt u mailen met het secretariaat:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ter inzage:

Het huishoudelijk reglement van de NVAP

Statuten van de NVAP