Klachtenprocedure

Algemene informatie, betreffende de 9e opleiding is te vinden op de website van de Academie Antroposofische Gezondheidszorg,
Voor de opleiding van de NVAP zijn onderstaande drie linken van belang.
links:

academieag/algemene-voorwaarden
academieag/klachten
academieag/opleiding-nvap

 

De 9e Opleiding van de NVAP heeft ook specifieke documenten die u hier kunt inzien.

downloads:

docFinanciële-voorwaarden-negende-Opleiding-NVAP.doc
docxEvaluatieformulier-9de-NVAP-opleiding-1.docx
docOpleidingscontract-9de-opl.doc
docxKlachtenregeling-NVAP-9e Opleiding.docx